Configuratie en tutorial

IP-decoder-oplossingen van EIZO ondersteunen een gebruiksvriendelijke monitor-UI of web-UI voor configuratie en beheer. Met deze handleiding kunt u aan de slag met uw IP-oplossing.

Gebruik van de web-UI

Sluit de IP-monitor met een LAN-kabel aan op de netwerkschakelaar. Sluit de IP-camera's die u met de monitor en beheerders-pc voor webbesturing wilt gebruiken aan op de netwerkschakelaar.

IP Decoder Tutorial: Web UI
Web UI

Gebruik van de IP-monitor-UI

Sluit de IP-monitor met een LAN-kabel aan op de netwerkschakelaar. Sluit de IP-camera's die u met de monitor wilt gebruiken aan op de netwerkschakelaar.
 

IP Decoding Tutorial: Monitor UI
Monitor UI

Eerste configuratie

Zo logt u in op de instellingen. Standaardlogin-ID is admin. Standaardwachtwoord is admin.

Zo stelt u de datum, tijdzone en tijd in.

Zo wijzigt u het IP-adres en voert u netwerkinstellingen (eerste configuratie) in.

Web-UI: login, datum, tijd en netwerkinstellingen

Monitor-UI: login, datum, tijd en netwerkinstellingen

Camera-configuratie

Zo vindt u automatisch camera's die met de IP-decoderoplossing verbonden zijn.

Zo kunt u handmatig camera's registreren die met de IP-decoderoplossing verbonden zijn.

Zo kunt u voorheen geregistreerde camera's verwijderen.

Web UI: camera automatisch vinden

Web-UI: handmatig registreren en verwijderen van de camera

Monitor UI: camera automatisch vinden

Monitor UI: handmatig registreren en verwijderen van de camera

Positie en weergaveopties | Aangepast scherm

Zo past u de positie van camerabeelden aan en selecteert u de weergaveopties voor live-beelden op de monitor.

Zo stelt u een aangepaste weergave voor maximaal 16 camerabeelden op hetzelfde scherm in. (Gebruik de web-UI voor deze functie.)

Web-UI: positie en weergave van beelden

Monitor-UI: positie en weergave van beelden