EIZO RadiLight

In april presenteert EIZO de nieuwe RadiLight, een speciale, gebruiksvriendelijkecomfortverlichting voor radiologen, die in donkereverslagruimten werken. Het zachte licht achter demonitor voorkomt een overmatige inspanning vande ogen, die zich normaal gesproken snel voorkan doen als de ogen in een donkere omgevingmet een licht monitorscherm continu wisselentussen licht en donker. De lichtbron kan wordengemonteerd op de achterkant van EIZO's RadiForce-monitoren met een diameter vanmaximaal 32 inch.

Verslagruimten zijn meestal vrijwel geheel verduisterd om te verhinderendat omgevingslicht het contrast vermindert of zorgt voor ongewenstereflecties. De donkere omgeving is noodzakelijk om radiologische beeldenzorgvuldig te kunnen bestuderen op een monitor. Het werken met eenheldere monitor in een donkere ruimte vraagt echter veel van de ogen.Documenten en voorwerpen op het bureau zijn daardoor minder goedzichtbaar.

De RadiLight-comfortverlichtingwordt achterop de monitorgeplaatst en schijnt eeningetogen licht op de wandachter de monitor. Deze zachte,indirecte verlichting voorkomtdat het uitgestraalde licht directbij de radioloog op het netvliesvalt, wat een verblindendewerking zou hebben en de blikop het beeld zou verstoren. De verlichtingssterkte is instelbaar op 10verschillende niveaus. Zo kunnen radiologen het licht op hun werkplekoptimaal instellen, afhankelijk van hun eigen voorkeuren en de opzet vande werkomgeving.

Daarnaast is de RadiLight voorzien vaneen klein leeslampje, bijvoorbeeld om hetpatiëntendossier of het toetsenbord tevoorzien van licht.

Met één druk op de knop kan decomfortverlichting en het leeslampjeeenvoudig worden in- of uitgeschakeld.De verlichting hoeft dus alleen te brandenals ze ook daadwerkelijk gebruikt wordt.