De gedragsprincipes van EIZO – Zeven beloftes

De volgende “gedragsprincipes van EIZO – zeven beloftes” vormen een richtlijn voor iedere medewerker van het EIZO-concern. Deze beloftes staan voor onze verplichting tegenover de maatschappij en het milieu. We beloven dat al onze zakelijke activiteiten in overeenstemming zijn met deze principes.


1e belofte: Wij creëren meerwaarde
We maken kwalitatief hoogwaardige producten en leveren klantgerichte services, doordat we met unieke technologieën en ideeën meerwaarde creëren en aanbieden.


2de belofte: We werken milieubewust
We richten onze productieprocessen en workflows milieuvriendelijk in.
Meer info over dit thema


3de belofte: We werken als internationaal concern
We werken als internationaal concern met een wereldwijde oriëntatie en een global mindset.
Meer info over dit thema


4de belofte: We werken transparant en eerlijk
We drijven fair en open handel.
Meer info over dit thema


5de belofte: We onderhouden vertrouwensvolle relaties met onze stakeholders
We streven naar een sterke relatie op basis van vertrouwen met al onze stakeholders: zakenpartners, medewerkers, aandeelhouders en lokale gemeenschappen.
Lees hierover meer op de internationale EIZO-website


6de belofte: We houden ons streng aan de letter én de geest van alle geldende wetgeving
Als goede corporate citizen houden we ons streng aan de letter én de geest van alle geldende wetgeving.


7de belofte: We hebben een tolerante bedrijfscultuur
We houden de mensenrechten in ere en hechten aan een tolerante bedrijfscultuur.

United Nations Global Compact

EIZO is lid van de United Nations Global Compact. De Global Compact is een vrijwillig initiatief van de Verenigde Naties, met de visie om een duurzame wereldeconomie te creëren. De deelnemende bedrijven handelen als goede corporate citizens met een verantwoordelijke en creatieve bedrijfsvoering. Door lid te worden van de UN Global Compact verplichten de deelnemende bedrijven zich ertoe om zich te houden aan de 10 principes voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze principes gaan onder andere om mensenrechten, werk, milieubescherming en corruptiebestrijding.

Wij nemen maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het wereldwijde algemene goed. En we verhogen de waarde van ons bedrijf door ons te houden aan de volgende 10 basisprincipes van de UN Global Compact:


De 10 principes van de United Nations Global Compact:

1. Bedrijven moeten de bescherming van de internationale mensenrechten ondersteunen en in ere houden.

2. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat ze zich niet medeschuldig maken aan schendingen van de mensenrechten.

3. Bedrijven moeten het recht op vereniging en vergadering garanderen en het recht op collectieve onderhandeling effectief erkennen.

4. Bedrijven moeten zich ervoor inzetten om alle vormen van dwangarbeid uit de wereld te helpen.

5. Bedrijven moeten zich inzetten voor de afschaffing van kinderarbeid.

6. Bedrijven moeten zich ervoor inzetten om discriminatie bij sollicitaties en op de werkvloer tegen te gaan.

7. Bedrijven moeten in hun omgang met milieuproblemen handelen volgens het principe “voorkomen is beter dan genezen”.

8. Bedrijven moeten het initiatief nemen om een groter milieubewustzijn te stimuleren.

9. Bedrijven moeten de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijkere technologieën versnellen.

10. Bedrijven moeten optreden tegen alle soorten corruptie, inclusief afpersing en omkoping.


Meer info over de United Nations Global Compact

Inachtneming van de mensenrechten conform ILO

De zeven beloftes in het kader van de gedragsprincipes van EIZO zijn in overeenstemming met de Global Compact van de Verenigde Naties, die is gebaseerd op de conventies van de International Labor Organization (ILO).
Daarom wijst EIZO iedere vorm van dwangarbeid of kinderarbeid af. Het bedrijf is hier niet bij betrokken en wordt hiermee ook niet op andere manieren in verbinding gebracht. EIZO ondersteunt discriminatiebestrijding en respecteert de mensenrechten van zijn medewerkers.

Responsible Business Alliance (RBA)

In januari 2020 is de EIZO Corporation toegetreden tot de Responsible Business Alliance (RBA). Het bedrijf ondersteunt de visie en de doelen van de RBA met volle overtuiging.
De RBA is een samenwerking van bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen in de wereldwijde toeleveringsketens van de elektronicabranche bevorderen. EIZO is hiermee de verplichting aangegaan om alle zakelijke processen stapsgewijs in overeenstemming te brengen met de gedragscode van de RBA, en om zijn eigen directe leveranciers aan te moedigen en te helpen om dit ook te doen.

Integrated Report

Integrated Report EIZO Group

We publiceren het Integrated Report sinds 2020, dat onze MVO-rapportage over ons verantwoord ondernemerschap vervangt. Dit verslag combineert financiële informatie met niet-financiële informatie, zoals onze bedrijfsstrategie en onze inzet op het gebied van milieu, maatschappij en verantwoord ondernemerschap. Hiermee geeft het Integrated Report onze aandeelhouders, investeerders en andere stakeholders een uitgebreid overzicht over de initiatieven van EIZO op de middellange en lange termijn om de waarde van ons bedrijf te laten stijgen.

Naar het Integrated Report

Naar de CSR-rapportage (van vóór 2019)