Gecertificeerde milieubeheersystemen

In overeenstemming met ons basisprincipe voor energie en milieu hebben we een systeem voor milieu- en energiebeheer geïntroduceerd, dat in juli 1998 voor het eerst conform ISO 14001 is gecertificeerd. Daarnaast hebben we maatregelen genomen om onze afvalproductie tegen te gaan en om ons verbruik van natuurlijke hulpbronnen en energie terug te dringen. Door de invoering van ons milieubeheersysteem hebben we nog extra vooruitgang kunnen boeken op andere gebieden. De overeengekomen doelstellingen sluiten namelijk aan bij de trend en de groeiende interesse in ecologisch verantwoorde, milieuvriendelijkere producten.

EIZO heeft initiatieven voor milieubescherming uitgerold die aansluiten bij de normen van ISO 14001:2015, en die worden aangestuurd en gecontroleerd door een manager voor milieubeheer. Deze initiatieven komen overeen met de managementrichtlijnen en de bedrijfsstrategie van onze directie. De vakgroep “Corporate Safety Section of the General Affairs Department” stimuleert onze bedrijfsactiviteiten en beheert daarbij tegelijkertijd het energieverbruik van onze vestigingen en installaties, ons gebruik van chemicaliën en onze afvalproductie. De vakgroep “Certified Standards Section of the Technology Management Department” legt verantwoording af voor onze producten, verzamelt milieugegevens van over de hele wereld en stimuleert de ontwikkeling van milieuvriendelijke producten. Onze certificering volgens ISO 14001 is in 2018 door een onafhankelijke instantie gecontroleerd en verlengd. Daarnaast voeren we in het kader van ons chemicaliënbeheer interne audits en audits door klanten uit, in aansluiting op het bewustzijn over giftige chemicaliën dat de afgelopen jaren is gestegen.

In het fiscale jaar 2019 ontvingen we ook de ISO 50001-certificering van een onafhankelijke instantie.

Conformiteit met de meest recente milieunormen

We streven er proactief naar om milieuvriendelijkere producten te ontwikkelen. Hiermee voldoen we aan de wettelijke vereisten van Japan en andere landen, en garanderen we dat onze belangrijkste producten op alle markten overeenstemmen met belangrijke vrijwillige standaarden voor milieu.

De producten van EIZO voldoen aan Europese verordeningen, inclusief de AEEA-richtlijn (afgedankte elektrische en elektronische apparaten), de RoHS-richtlijn (gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur), de REACH-verordening (registratie en beoordeling van en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen) en de ErP-richtlijn (ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten).  Ook in landen buiten Europa interpreteren wij dergelijke regels als een bron van inspiratie om soortgelijke maatregelen te nemen.

We houden ons bovendien aan de standaarden van de milieukeurmerken die voor onze branche relevant zijn, zoals de TCO Certified Generation 9 (uitgebreide wereldwijde standaarden voor monitoren), EPEAT (internationale milieunorm voor PC's en monitoren), ENERGY STAR® (Amerikaanse standaard voor efficiënt energieverbruik) en het PC Green Label (Japanse milieunorm voor PC's en monitoren). Ook zijn wij actief betrokken bij de ontwikkeling van TCO, ENERGY STAR® en PC Green Label.

Verbetering van de energiebesparende functies

Wij rusten onze monitoren uit met talrijke functies die het stroomverbruik en de CO2-uitstoot verminderen.

Tot 30% energiebesparing

De EcoView Optimizer herkent de inhoud van het beeld en vermindert volledig automatisch de sterkte van de backlight, zonder dat de beeldkwaliteit hieronder lijdt. Zo verbruikt de monitor minder stroom.

Eenvoudig uitschakelen voor hogere energiebesparing

Alle FlexScan-monitoren zijn voorzien van een mechanische voedingsschakelaar. Wanneer u de monitor uitschakelt met de voedingsschakelaar, is het stroomverbruik nul. Maar ook in stand-by is het verbruik laag – afhankelijk van het model slechts 0,5 watt of zelfs nog minder.

Niet alleen goed voor de ergonomie

Auto EcoView past de helderheid van het display continu aan het aanwezige omgevingslicht aan. In vergelijking met een monitor die steeds met maximale helderheid werkt, kan dit de helft van het stroomverbruik schelen.

Perfect voor het werk met meerdere monitoren

Met de speciale EIZO-software Screen InStyle kunt u het stroomverbruik maar ook de verdere instellingen praktisch beheren voor meerdere monitoren tegelijk. Bovendien kan een systeembeheerder met de speciale servertoepassing Screen InStyle Server alle monitoren aansturen die zijn aangesloten op een PC. Ook is het mogelijk om alle EIZO-monitoren in een netwerk centraal te beheren.

Meer informatie hier

Milieuvriendelijk ontwerp

Voor onze monitorbehuizingen gebruiken wij in beperkte mate kunststoffen en verven die brandvertragende middelen bevatten. Op die manier verminderen wij de negatieve impact op het milieu en de mens en verbeteren wij de recycleerbaarheid van onze producten.

Door jarenlang onderzoek zijn wij erin geslaagd een gladde, homogene kleur en textuur te verkrijgen in de monitorbehuizingen zonder gebruik van vernis.

Voor veel van onze FlexScan EV-monitoren gebruiken we al meer dan 60% recyclaat voor de kunststoffen van de behuizing.

Duurzame verpakking en productrecycling

Links: conventionele verpakking / Rechts: milieuvriendelijke materialen

Wij gebruiken karton gemaakt van gerecycleerd papier voor de verpakking van onze producten en de verzendingskussens van de FlexScan EV-monitoren zijn ook gemaakt van 100% gerecycleerd materiaal. Bovendien worden de kabels in milieuvriendelijke cellulosefolie gewikkeld in plaats van in plastic zakken. Dit vermindert de hoeveelheid plastic afval die in het milieu terechtkomt, spaart natuurlijke hulpbronnen en bevordert het hergebruik van materialen.

In Japan, delen van Europa en de VS nemen we gebruikte monitoren terug voor recycling om onze verantwoordelijkheid na de levensduur van onze producten na te komen.

Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen

De terugdringing van broeikasgassen is wereldwijd een dringend probleem. EIZO is zich ervan bewust dat het grootste deel van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door het elektriciteitsverbruik. Daarom wil EIZO in het boekjaar 2040 koolstofneutraliteit bereiken. Meer informatie

EIZO Sustainabilty: Environmental impact
Overzicht van de milieueffecten van onze bedrijfsactiviteiten
EIZO: CO2-Emissionen und Energieeinsatz
CO2-uitstoot en energieverbruik
Ziele zur Reduzierung der CO2-Emissionen
Doelstellingen voor de vermindering van de CO2-uitstoot

Door over te schakelen op hernieuwbare energiebronnen willen wij de CO2-uitstoot helpen verminderen. In 2016 hebben we 715 zonnepanelen met een vermogen van 180 kW geïnstalleerd op het dak van onze fabriek. Bovendien hebben we in de buurt nog eens 1014 zonnepanelen van 250 kW op de grond geïnstalleerd.

De modules leveren een elektriciteitsopbrengst van 373.000 kWh per jaar. Hierdoor kunnen we 239 ton CO2-uitstoot per jaar besparen.

Voortdurende optimalisatie binnen de toeleveringsketen

Wij hebben onze eigen EIZO Green Procurement Standards opgesteld en kopen bij voorkeur milieuvriendelijke producten, componenten en materialen (inclusief verpakkingen) in die voldoen aan onze kwaliteits-, functie- en kosteneisen.

Meer informatie over onze Green Procurement Standards (op de internationale EIZO-website).

Onafhankelijk toezicht op chemische stoffen

Voor alle gebruikte componenten verbieden of controleren wij het gebruik van verboden chemische stoffen in overeenstemming met de belangrijkste milieunormen en relevante wetgeving.