Correcte kleurweergave op monitoren is essentieel

In digitale workflows worden afbeeldingen steeds vaker gecontroleerd op monitoren. Vanzelfsprekend is daarbij van groot belang dat de monitor alle kleuren zonder afwijkingen kan weergeven. Monitoren zelf moeten dus beschikken over een uitstekende kleurweergave met vloeiende overgangen en de juiste instellingen voor kleurtemperatuur, helderheid en tonaliteit. Daarnaast dienen alle monitoren binnen de workflow dezelfde instellingen hebben voor een uniforme weergave.

Monitoren moeten regelmatig worden gekalibreerd

Om monitoren optimaal te laten functioneren, moeten ze op regelmatige basis worden gekalibreerd. Ook als monitoren volledig nieuw zijn, kunt u er niet zonder meer van uitgaan dat ze juist zijn geconfigureerd. Ze moeten dan zo worden gekalibreerd dat ze voldoen aan de vereisten van de gebruikersomgeving en geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Naarmate monitoren langer in gebruik zijn, kan de kleurweergave veranderen. Zelfs als een monitor oorspronkelijk juist gekalibreerd is, wordt de kleurweergave in de loop der tijd steeds slechter. Om dit te voorkomen, dient u de monitoren regelmatig opnieuw te kalibreren. Voor monitoren die nieuw worden geïmplementeerd in een workflow wordt geadviseerd om kalibraties aanvankelijk met kortere tussenpozen (wekelijks/tweewekelijks) uit te voeren. Als de monitoren langer in gebruik zijn en kleurweergave correct en stabiel blijkt, kunnen kalibraties bijvoorbeeld ook maandelijks of eens per zes weken worden gedaan.

Correcte kleurweergave is dus essentieel en daarom is het erg belangrijk om te werken met een beheersysteem waarmee steeds een juiste weergaveomgeving kan worden gewaarborgd.

Redenen voor kalibratie

Onderscheid tussen hardwarekalibratie en softwarekalibratie
Schematisch overzicht van softwarekalibratie
Softwarekalibratie

Bij softwarekalibratie worden de eigenschappen van een monitor gemeten en op basis van deze meetwaarden worden de computerinstellingen zodanig aangepast dat de kleurweergave van de monitor door de aangepaste uitgangssignalen op de gewenste manier worden gecorrigeerd. Dit is ook de procedure die wordt toegepast door kalibratiesoftware. Het is echter wel zo dat bij deze procedure maximaal 256 kleurgradaties per kleur mogelijk zijn. De gegevens voor het instellen van de doelkleur moeten binnen deze 256 gradaties worden geselecteerd, waardoor het aantal zichtbare kleuren zeer beperkt is. Deze methode heeft echter als voordeel dat elke gewenste monitor kan worden gekalibreerd en niet alleen de monitoren die geschikt zijn voor hardwarekalibratie.

Schematisch overzicht van hardwarekalibratie
Hardwarekalibratie

Bij hardwarekalibratie wordt de kleurweergave aangepast door aanpassingen rechtstreeks door te voeren in de monitorinstellingen. De ColorNavigator-software die bij alle ColorEdge-monitoren wordt meegeleverd, is gebaseerd op deze procedure. Bij uitvoering van de procedure worden de uitgangssignalen van de grafische kaart niet gewijzigd. Daardoor worden de kleurgradaties niet beperkt en kan de capaciteit van de monitor optimaal worden benut om deze uiterst nauwkeurig te kalibreren. Houd er wel rekening mee dat monitoren voor hardwarekalibratie moeten beschikken over een Look-Up-Table met minimaal 10-bit per kleur.

Themaoverzicht

De noodzaak van consistent kleurgebruik in de workflow en waarom in de praktijk kleuren in verschillende apparaten niet perfect overeenkomen.

Naar het artikel

Hardwarekalibratie ten opzichte van softwarekalibratie. Waarom moet regelmatig worden gekalibreerd?

Naar het artikel

Adobe RGB heeft in bepaalde gebieden een groter kleurweergavebereik dan sRGB, bijvoorbeeld in de overgang van blauw naar groen.

Naar het artikel