In dit gedeelte worden twee methoden beschreven voor het configureren van de afdrukinstellingen. Bij het beschrijven van de methoden wordt de EPSON Stylus Photo R2400 als voorbeeldprinter gebruikt.

A. Afdrukinstellingen configureren via het printerstuurprogramma

Met deze configuratie worden afbeeldingen met de kleurruimte Adobe RGB (danwel sRGB) zo afgedrukt dat de kleuren vrijwel geheel overeenkomen met de kleuren op het beeldscherm. De procedure die moet worden uitgevoerd, is eenvoudiger dan configuratie via het kleurbeheersysteem (CMS) van Adobe Photoshop, welke in het volgende gedeelte wordt beschreven. Het instellen van de kleuren van de printer is echter altijd lastig wanneer geen professionele printer wordt gebruikt die speciaal is voorbereid voor kleurafstemming. Zoals reeds vermeld, kunnen verzadigde kleuren zoals deze te zien zijn in de figuur boven het gestreepte beeldgebied, niet worden gereproduceerd door een printer waardoor kleurafstemming tussen de monitor en de printer wordt bemoeilijkt.

(1) Selecteer achtereenvolgens [File] (Bestand) > [Print with Preview] (Afdrukken met voorbeeld).

Stap 1: Afdrukken vanuit Photoshop

(2) Selecteer onder [Option] (Opties) - [Color Handling] (Kleurgebruik) de optie [No Color Management] (Geen kleurbeheer). Klik op [Print] (Afdrukken).

Stap 2: Afdrukinstellingen in Photoshop

B. Afdrukinstellingen configureren via het kleurbeheersysteem van Adobe Photoshop

Het geïntegreerde kleurbeheersysteem van Adobe Photoshop ondersteunt de simulatie van afdrukkleuren. Om met deze functie te kunnen werken, moet u Adobe Photoshop 7 (of later) configureren met het ICC-profiel van afdrukpapier. Als u dit gedaan hebt, kunt u op de monitor controleren welke effecten optreden wanneer u werkt met beelden die sterk verzadigde kleuren bevatten.

Voor het afdrukken van afbeeldingen binnen een kleurbeheersysteem, is kleurbeheer met het CMS van Adobe Photoshop inmiddels de standaard geworden. Daarbij geldt wel steeds als voorwaarde dat alle gebruikte profielen juist zijn. De vereiste procedure is echter wel vrij complex. En het wordt daarom aangeraden om de kleurafstemming uit te voeren via het printerstuurprogramma, zoals hierboven beschreven. Als u niet tevreden bent met de behaalde resultaten, kunt u het uiteindelijk alsnog proberen met behulp van het kleurbeheersysteem van Photoshop.


Houd er rekening mee dat wanneer u uw foto's met Adobe Photoshop Elements of vergelijkbare programma's wilt bekijken u geen gebruik kunt maken van het kleurbeheersysteem van Photoshop. In die gevallen dient u de kleurinstellingen hoe dan ook in te stellen via het printerstuurprogramma.

Voor configuratie van de afdrukinstellingen via het kleurbeheersysteem van Adobe Photoshop dient u te beschikken over het ICC-profiel van het papier waarop u wilt afdrukken. U kunt dan de kleurweergave van de monitor en die van de afgedrukte afbeeldingen op elkaar afstemmen met behulp van de functie [View] (Weergave) in Photoshop 7 of latere versies. Bij alle andere softwareprogramma's voor het bewerken van afbeeldingen (waaronder Adobe Photoshop Elements) moet u de printer configureren via het printerstuurprogramma.

Kleuren voor het afdrukken controleren met de functie Proof Colors

(1) Open de gewenste afbeelding en selecteer in het menu [View] (Beeld) achtereenvolgens [Proof] (Proef) > [Custom] (Aangepast).

Photoshop: Instellingen voor afdrukken

(2) Selecteer onder [Device to Simulate] (Apparaat voor simulatie) het profiel van het papier waarop u wilt afdrukken. In het hier getoonde voorbeeld is de papiersoort EPSON Premium Glossy Photo Paper geselecteerd. We selecteren ook [SPR2400 Premium Glossy]. Selecteer onder [Rendering Intent] (Renderingsdoel) de optie [Relative Colorimetric] (Relatief colorimetrisch), dus dezelfde instelling als bij [Print Preview] (Afdrukvoorbeeld) bij de uiteindelijke afdruk. Als u bij [Print Preview] (Afdrukvoorbeeld) een ander renderingsdoel wilt gebruiken, selecteert u de gewenste instelling. Schakel het selectievakje [Black Point Compensation] (Zwartpuntcompensatie) in. Schakel rechts het selectievakje [Preview] (Voorbeeld) in. Klik op [OK]. De afbeelding wordt nu weergegeven in combinatie met het ICC-profiel.

Stap 2: Kleurbeheersysteem - Instellingen

Afdrukken

(1) Selecteer in het menu [File] (Bestand) de optie [Print with Preview] (Afdrukken met voorbeeld). Configureer indien nodig de papierinstellingen. Selecteer onder [Option] (Opties) - [Color Handling] (Kleurgebruik) de optie [Let Photoshop Determine Colors] (Kleuren door Photoshop laten bepalen). Selecteer onder [Printer Profile] (Printerprofiel) de optie [SPR2400 Premium Glossy]. Selecteer onder [Rendering Intent] (Renderingsdoel) de optie [Relative Colorimetric] (Relatief colorimetrisch). Schakel het selectievakje [Black Point Compensation] (Zwartpuntcompensatie) in.

Photoshop: Einstellungen „Drucken“

(2) Klik op [Print] (Afdrukken).


Themaoverzicht

Meer informatie over hoe omgevingslicht gedrukte foto's beïnvloedt en hoe het omgevingslicht kan worden aangepast.

Naar het artikel

De monitor aanpassen aan lichtomstandigheden

Naar het artikel

De juiste configuratie voor weergave-instellingen en bewerkingssoftware, zoals Adobe Photoshop

Naar het artikel

Afdrukinstellingen configureren via het printerstuurprogramma of het kleurbeheersysteem van Adobe Photoshop

Naar het artikel

Instructies voor configuratie van afdrukinstellingen via het printerstuurprogramma of het kleurbeheersysteem van Adobe Photoshop

Naar het artikel