Verbetering van de energiebesparende functies

Wij rusten onze monitoren uit met talrijke functies die het stroomverbruik en de CO2-uitstoot verminderen.

Tot 30% energiebesparing

De EcoView Optimizer herkent de inhoud van het beeld en vermindert volledig automatisch de sterkte van de backlight, zonder dat de beeldkwaliteit hieronder lijdt. Zo verbruikt de monitor minder stroom.

Eenvoudig uitschakelen voor hogere energiebesparing

Alle FlexScan-monitoren zijn voorzien van een mechanische voedingsschakelaar. Wanneer u de monitor uitschakelt met de voedingsschakelaar, is het stroomverbruik nul. Maar ook in stand-by is het verbruik laag – afhankelijk van het model slechts 0,5 watt of zelfs nog minder.

Niet alleen goed voor de ergonomie

Auto EcoView past de helderheid van het display continu aan het aanwezige omgevingslicht aan. In vergelijking met een monitor die steeds met maximale helderheid werkt, kan dit de helft van het stroomverbruik schelen.

Perfect voor het werk met meerdere monitoren

Met de speciale EIZO-software Screen InStyle kunt u het stroomverbruik maar ook de verdere instellingen praktisch beheren voor meerdere monitoren tegelijk. Bovendien kan een systeembeheerder met de speciale servertoepassing Screen InStyle Server alle monitoren aansturen die zijn aangesloten op een PC. Ook is het mogelijk om alle EIZO-monitoren in een netwerk centraal te beheren.

Meer informatie hier

Milieu- en klimaatvriendelijke productie

Productkwaliteit gaat bij EIZO hand in hand met een ecologisch en sociaal verantwoorde planning, materiaalkeuze en productie. Deze waarde stelt u in staat een duurzame investering te doen in een moderne en betrouwbare monitor.

Milieuvriendelijk ontwerp

Voor onze monitorbehuizingen gebruiken wij in beperkte mate kunststoffen en verven die brandvertragende middelen bevatten. Op die manier verminderen wij de negatieve impact op het milieu en de mens en verbeteren wij de recycleerbaarheid van onze producten.

Door jarenlang onderzoek zijn wij erin geslaagd een gladde, homogene kleur en textuur te verkrijgen in de monitorbehuizingen zonder gebruik van vernis.

Voor veel van onze FlexScan EV-monitoren gebruiken we al meer dan 60% recyclaat voor de kunststoffen van de behuizing.

Duurzame verpakking en productrecycling

Links: conventionele verpakking / Rechts: milieuvriendelijke materialen

Wij gebruiken karton gemaakt van gerecycleerd papier voor de verpakking van onze producten en de verzendingskussens van de FlexScan EV-monitoren zijn ook gemaakt van 100% gerecycleerd materiaal. Bovendien worden de kabels in milieuvriendelijke cellulosefolie gewikkeld in plaats van in plastic zakken. Dit vermindert de hoeveelheid plastic afval die in het milieu terechtkomt, spaart natuurlijke hulpbronnen en bevordert het hergebruik van materialen.

In Japan, delen van Europa en de VS nemen we gebruikte monitoren terug voor recycling om onze verantwoordelijkheid na de levensduur van onze producten na te komen.

Onafhankelijk toezicht op chemische stoffen

Voor alle gebruikte componenten verbieden of controleren wij het gebruik van verboden chemische stoffen in overeenstemming met de belangrijkste milieunormen en relevante wetgeving.

Duurzaamheid en repareerbaarheid

EIZO-monitoren zijn ontworpen voor een lange levensduur - meestal ver boven de vijfjarige garantie voor monitoren. Voor het merendeel van alle modellen zijn reserveonderdelen beschikbaar tot vijf jaar na het einde van de productie. 

De lange levensduur en de optie om de monitor te repareren, sparen natuurlijke grondstoffen en daarmee ook ons milieu.

Gecertificeerde milieubeheersystemen

Wij produceren in onze eigen fabriek, die een ISO 14001 gecertificeerd milieubeheersysteem heeft. Dit omvat onder andere maatregelen voor de vermindering van afval, afvoerwater, uitstoot en verbruik van grondstoffen en energie. Ook wordt milieubewust gedrag van de medewerkers gestimuleerd. We leggen jaarlijks openbaar verantwoording af over deze maatregelen, als belangrijk onderdeel van ons CSR-rapport.

Conformiteit met de meest recente milieunormen

We streven er proactief naar om milieuvriendelijkere producten te ontwikkelen. Hiermee voldoen we aan de wettelijke vereisten van Japan en andere landen, en garanderen we dat onze belangrijkste producten op alle markten overeenstemmen met belangrijke vrijwillige standaarden voor milieu.

De producten van EIZO voldoen aan Europese verordeningen, inclusief de AEEA-richtlijn (afgedankte elektrische en elektronische apparaten), de RoHS-richtlijn (gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur), de REACH-verordening (registratie en beoordeling van en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen) en de ErP-richtlijn (ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten).  Ook in landen buiten Europa interpreteren wij dergelijke regels als een bron van inspiratie om soortgelijke maatregelen te nemen.

We houden ons bovendien aan de standaarden van de milieukeurmerken die voor onze branche relevant zijn, zoals de TCO Certified Generation 9 (uitgebreide wereldwijde standaarden voor monitoren), EPEAT (internationale milieunorm voor PC's en monitoren), ENERGY STAR® (Amerikaanse standaard voor efficiënt energieverbruik) en het PC Green Label (Japanse milieunorm voor PC's en monitoren). Ook zijn wij actief betrokken bij de ontwikkeling van TCO, ENERGY STAR® en PC Green Label.

Deelname aan internationale initiatieven

EIZO neemt een duidelijk standpunt in tegen onaanvaardbaar gedrag. Daarom nemen wij deel aan het Global Compact van de Verenigde Naties, dat gebaseerd is op de arbeidsbeginselen van de Verklaring inzake de fundamentele beginselen en rechten op het werk van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Wij hebben ons ook aangesloten bij de Responsible Business Alliance (RBA) en streven naar voortdurende optimalisatie binnen onze wereldwijde toeleveringsketen.

EIZO is in september 2012 toegetreden tot het United Nations Global Compact.De Global Compact is een vrijwillig initiatief van de Verenigde Naties, met de visie om een duurzame wereldeconomie te creëren. De deelnemende bedrijven handelen als goede corporate citizens met een verantwoordelijke en creatieve bedrijfsvoering. Door lid te worden van de UN Global Compact verplichten de deelnemende bedrijven zich ertoe om zich te houden aan de 10 principes voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze principes gaan onder andere om mensenrechten, werk, milieubescherming en corruptiebestrijding. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het wereldwijde algemene welzijn en verhogen de meerwaarde van ons bedrijf door de tien basisprincipes van het UN Global Compact na te leven.

Meer info over de United Nations Global Compact

In januari 2020 is de EIZO Corporation toegetreden tot de Responsible Business Alliance (RBA). Het bedrijf ondersteunt de visie en de doelen van de RBA met volle overtuiging.

De RBA is een samenwerking van bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen in de wereldwijde toeleveringsketens van de elektronicabranche bevorderen. EIZO is hiermee de verplichting aangegaan om alle zakelijke processen stapsgewijs in overeenstemming te brengen met de gedragscode van de RBA, en om zijn eigen directe leveranciers aan te moedigen en te helpen om dit ook te doen.

EIZO respecteert de mensenrechten volgens de ILO (International Labor Organization). De zeven beloftes in het kader van de gedragsprincipes van EIZO zijn in overeenstemming met de Global Compact van de Verenigde Naties, die is gebaseerd op de conventies van de International Labor Organization (ILO).

Daarom wijst EIZO iedere vorm van dwangarbeid of kinderarbeid af. Het bedrijf is hier niet bij betrokken en wordt hiermee ook niet op andere manieren in verbinding gebracht. EIZO ondersteunt discriminatiebestrijding en respecteert de mensenrechten van zijn medewerkers.

Naar het productoverzicht

Alle FlexScan monitoren in één oogopslag
Alle monitoren voor het kantoor

Onze responsibility

Principes van onze onderneming
Meer informatie