EIZO en gedigitaliseerde pathologie

Patholoog Anna Bodén koos voor de aanschaf van meerdere RadiForce RX850-monitoren van EIZO om een digitale workflow op te zetten voor de afdeling pathologie van het UMC Linköping. 20 werkplekken zijn nu uitgerust met RadiForce RX850-monitoren. Hier worden alle preparaten met dunne weefselmonsters gescand als voorbereiding voor de digitale diagnostiek.

Digitalisering van de pathologie

De digitalisering van de pathologie had diverse voordelen:

  • Kostenbesparing voor pathologische instellingen
  • Telezorg / werken op afstand mogelijk
  • Betere analyses en prestatiemeting
  • Interoperabiliteit van cloudbased archivering en geïntegreerd beheer van patiëntendossiers
  • Regionaal gedeelde inzage in gegevensrecords, zonder dat monsters fysiek moeten worden overdragen
  • Samenwerking tussen interdisciplinaire teams
  • Consistentie bij de controle van en toegang tot oudere monsters en doorverwijzingen
  • Snellere diagnoses (omdat monsters niet meer per koerier moeten worden verzonden)
  • Betere ergonomie, omdat pathologen beelden van de monsters op een monitor kunnen beoordelen in plaats van gebogen over een microscoop

Om een digitale workflow op te kunnen zetten moest de analoge omgeving (met objectglaasjes en microscopen) digitaal worden nagebouwd. Daarnaast was er ook behoefte aan een geïntegreerde IT-omgeving met een platform op basis van competentie en onderzoek. In een digitale workflow voor de pathologie worden alle monsters op hun objectglaasjes gescand, waarna een patholoog zijn of haar diagnose stelt op basis van de beeldopname.

Belangrijke monitoreigenschappen voor digitale pathologie

In 2013 besloot het UMC om de pathologische werkprocessen te digitaliseren. Hiermee begon ook de zoektocht naar de passende apparatuur. Voor de monitoren waren de eisen hoog: een optimale simulatie van het microscoopbeeld, snelle en efficiënte navigatie, en voldoende comfort om de enorme scanopnamen goed te kunnen bekijken en beoordelen.

Dr. Bodén koos voor de RX850-monitoren van EIZO op basis van vier essentiële eigenschappen: het formaat, de resolutie, de nauwkeurige kleurweergave en de constante helderheid.

Patholoog Anna Bodén bij de evaluatie.
Patholoog Anna Bodén bij de evaluatie.
De keus viel op de RadiForce RX850.
De keus viel op de RadiForce RX850.

Over het Universitair Medisch Centrum Linköping

In 2016 werd het Universitair Medisch Centrum Linköping door het gezaghebbende vakblad Dagens Medicin voor de tweede keer in drie jaar tijd uitverkoren tot het beste universitaire ziekenhuis van Zweden. Het UMC Linköping beschikt over bijna 600 bedden en heeft meer dan 5000 medewerkers. Het ziekenhuis loopt voorop als het gaat om patiëntenzorg, diagnostiek, oogoperaties, patiëntveiligheid en de behandeling van diabetes type 1.  Daarnaast fungeert het UMC Linköping als nationaal brandwondencentrum voor mensen met zware brandwonden en behandelt het mensen uit heel Scandinavië voor geslachtsaanpassende operaties. Het UMC Linköping staat erom bekend dat het vooruitgang op medisch gebied goed integreert in de patiëntenzorg, dankzij de nauwe samenwerking tussen medewerkers, onderzoekers en patiënten. De afdeling klinische genetica is zowel in het UMC Linköping als in de omliggende ziekenhuizen van Norrköping en Vrinnevisjukhuset actief.

Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV)

Het Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV) is een interdisciplinair onderzoekscentrum, opgezet door de Universiteit van Linköping, de Regio Östergötland en Sectra AB. Het CMIV voert gericht geavanceerd onderzoek uit met interdisciplinaire projecten en levert hiermee oplossingen voor de klinische problemen van morgen. De missie van het centrum: toekomstgerichte methoden en tools ontwikkelen voor beeldherkenning en visualisatie, voor toepassingen in de gezondheidszorg en het medisch onderzoek.

Het CMIV is onderdeel van het project DigiPat3, gefinancierd door VINNOVA. Het wordt geleid door een consortium van CMIV, Sectra en zeven provincieraden/zorgverstrekkers (Dalarna, Gävleborg, Jönköping, Norrbotten, Sahlgrenska, Stockholm, Unilabs, Värmland, Västmanland, Örebro en Östergötland) en Equalis, Interactive Institute ICT en LRI Imaging. DigiPat3 concentreert zich op nieuwe werkprocessen en IT-tools, die het potentieel van Whole Slide Images optimaal benutten. Whole Slide Images zijn de afbeeldingen die ontstaan bij het digitaliseren van monsters op objectglaasjes.

CMIV collage

In de eerste twee jaar van het project DigiPat3 is een complete oplossing uitgewerkt, inclusief nieuwe werkprocessen, een aangepaste IT-architectuur en een pakket met vereisten op volgorde van prioriteit voor de bijbehorende IT-tools. In het kader van het project is een demonstratietoepassing ontwikkeld om de afzonderlijke componenten van de totale oplossing te onderbouwen, en er is een platform opgebouwd voor een competentie- en onderzoekscentrum voor dit gebied. Het project richt zich nu op de brede implementatie van digitale oplossingen in klinische omgevingen en op de verdere ontwikkeling van digitale tools en van het onderzoeksplatform. De oplossingen die zijn uitgewerkt in het kader van DigiPat3 moeten zorgen voor kortere bewerkingstijden binnen de pathologie, meer nauwkeurigheid in de diagnostiek, kostenefficiënt gebruik van middelen en een betere medische opleiding.

De basis voor het onderzoeksplatform bevindt zich bij CMIV. Om hier de infrastructuur voor de pathologie te versterken werkt EIZO samen met het CVIM en heeft EIZO het centrum een RX850 ter beschikking gesteld. De mogelijkheid om met dezelfde oplossing te werken die ook in de praktijk wordt gebruikt op de afdeling pathologie, is erg belangrijk om het onderzoek verder uit te breiden. Het partnerschap geeft EIZO bovendien de gelegenheid om de ontwikkeling van de digitale pathologie in heel Zweden te begeleiden.

Naar de RX850