Accessoires

EX4

Colorimeter voor ColorEdge-monitorkalibratie

In interactie met ColorNavigator 7

Product afbeelding EX4

EX4-colorimeter

De kalibratiesensor EX4 meet in samenwerking met de ColorNavigator 7 de kleurweergave van de ColorEdge-monitor. Als onderdeel van de hardwarekalibratie worden eerst de kleur- en helderheidsafwijkingen gecorrigeerd. Vervolgens wordt een profiel gemaakt, waarin de informatie over de actuele kleurinstellingen van de monitor wordt doorgegeven aan de PC.

Het is raadzaam regelmatig een hardwarekalibratie uit te voeren om ervoor te zorgen dat de beeldweergave van een grafische monitor constant blijft. Bij monitoren zonder geïntegreerde sensor is hiervoor een externe kalibratiesensor zoals de EX4 nodig, die in samenwerking met de kalibratiesoftware ColorNavigator 7 de daadwerkelijke weergave op de monitor kan vergelijken met de door de pc veronderstelde weergave. De colorimeter EX4 wordt hiervoor via USB aangesloten op de EIZO ColorEdge-monitor. ColorNavigator 7 projecteert vervolgens een reeks kleurvelden op de monitor, die door de EX4 worden uitgemeten. Zo wordt vastgesteld of de kleurweergave van de monitor nog correct is of dat deze veranderd is door factoren zoals veroudering. Mocht een correctie van de weergave op de monitor nodig zijn, dan wordt deze automatisch en verliesvrij uitgevoerd in de Look-Up Table (LUT) van de ColorEdge-monitor. Vervolgens wordt een nieuw kleurprofiel gemaakt, dat de actuele monitorinstellingen doorgeeft aan het besturingssysteem en daarmee ook aan programma’s met kleurbeheer.