Onze missie

Verantwoord en duurzaam handelen

CSR_Stage.jpg

Verantwoordelijk handelen ten aanzien van de planeet, onze werknemers en klanten en de samenleving is een essentieel onderdeel van onze manier van zakendoen. We verankeren duurzaamheid en ethische praktijken in alles wat we doen en werken eraan om onze verplichtingen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur verder te verbeteren.

Gedragscode van de EIZO Group - Zeven beloften

De volgende “gedragsprincipes van EIZO – zeven beloftes” vormen een richtlijn voor iedere medewerker van het EIZO-concern. Deze beloftes staan voor onze verplichting tegenover de maatschappij en het milieu. We beloven dat al onze zakelijke activiteiten in overeenstemming zijn met deze principes.

Deelname aan internationale initiatieven

EIZO neemt een duidelijk standpunt in tegen onaanvaardbaar gedrag. Daarom nemen wij deel aan het Global Compact van de Verenigde Naties, dat gebaseerd is op de arbeidsbeginselen van de Verklaring inzake de fundamentele beginselen en rechten op het werk van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Wij hebben ons ook aangesloten bij de Responsible Business Alliance (RBA) en streven naar voortdurende optimalisatie binnen onze wereldwijde toeleveringsketen.

CSR_Teaser_UN_Global_Compact.jpg

United Nations Global Compact

EIZO is in september 2012 toegetreden tot het United Nations Global Compact.De Global Compact is een vrijwillig initiatief van de Verenigde Naties, met de visie om een duurzame wereldeconomie te creëren. De deelnemende bedrijven handelen als goede corporate citizens met een verantwoordelijke en creatieve bedrijfsvoering. Door lid te worden van de UN Global Compact verplichten de deelnemende bedrijven zich ertoe om zich te houden aan de 10 principes voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze principes gaan onder andere om mensenrechten, werk, milieubescherming en corruptiebestrijding. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het wereldwijde algemene welzijn en verhogen de meerwaarde van ons bedrijf door de tien basisprincipes van het UN Global Compact na te leven.

Meer info over de United Nations Global Compact
CSR_Tease_RBA.jpg

Responsible Business Alliance (RBA)

In januari 2020 is de EIZO Corporation toegetreden tot de Responsible Business Alliance (RBA). Het bedrijf ondersteunt de visie en de doelen van de RBA met volle overtuiging.

De RBA is een samenwerking van bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen in de wereldwijde toeleveringsketens van de elektronicabranche bevorderen. EIZO is hiermee de verplichting aangegaan om alle zakelijke processen stapsgewijs in overeenstemming te brengen met de gedragscode van de RBA, en om zijn eigen directe leveranciers aan te moedigen en te helpen om dit ook te doen.

CSR_Teaser_International_Labor_Organization.jpg

International Labor Organization (ILO)

EIZO respecteert de mensenrechten volgens de ILO (International Labor Organization). De zeven beloftes in het kader van de gedragsprincipes van EIZO zijn in overeenstemming met de Global Compact van de Verenigde Naties, die is gebaseerd op de conventies van de International Labor Organization (ILO).

Daarom wijst EIZO iedere vorm van dwangarbeid of kinderarbeid af. Het bedrijf is hier niet bij betrokken en wordt hiermee ook niet op andere manieren in verbinding gebracht. EIZO ondersteunt discriminatiebestrijding en respecteert de mensenrechten van zijn medewerkers.

Verslagen

Wij streven naar transparantie en hebben onze activiteiten op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid sinds 2007 gedocumenteerd in jaarlijkse CSR-verslagen.

Sinds 2020 is dit verslag vervangen door het Integrated Report. Daarin wordt financiële informatie gecombineerd met niet-financiële informatie, zoals de bedrijfsstrategie en onze inzet voor kwesties op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG). Hiermee geeft het Integrated Report onze aandeelhouders, investeerders en andere stakeholders een uitgebreid overzicht over de initiatieven van EIZO op de middellange en lange termijn om de waarde van ons bedrijf te laten stijgen.