1. deel - FlexScan monitor uitpakken en instellen

Tips voor de juiste monitorinstallatie

In het eerste deel van onze korte serie "EIZO FlexScan Unboxing & Setup" vindt u veel tips voor de juiste monitorinstallatie van een kantoormonitor van EIZO. De nadruk ligt op het opstellen, instellen, aansluiten en afstellen van de monitor om enerzijds het apparaat optimaal te benutten en anderzijds echt ergonomisch te werken.

Algemene aspecten worden toegelicht voor de ideale monitoropstelling, b.v. waar zet je de monitor neer en op welke hoogte stel je hem in. Maar ook specifieke onderwerpen zoals de automatische helderheidsregeling "Auto EcoView" en de bediening daarvan en het ideale gebruik van de verschillende kleurmodi worden toegelicht.

Het is de bedoeling dat iedereen de monitor uiteindelijk naar eigen behoefte heeft ingesteld en afgesteld, zodat hij of zij optimaal van de EIZO FlexScan monitor kan profiteren.

2. deel - Multi Monitor Setup

Multi Monitor werkplek aansluiten en instellen

Het tweede deel van onze korte serie "EIZO FlexScan Unboxing & Setup" beschrijft de eenvoudige opbouw van een multi-monitor werkplek met twee of zelfs drie monitoren. De weg naar een multi-monitor opstelling wordt beschreven in eenvoudig te volgen stappen.

Esthetische aspecten, zoals het leggen van kabels en het vermijden van kabel-wirwar, maar ook de technische basisprincipes, zoals beeldsignaal-verbindingen en de onderlinge verbinding daarvan, komen aan bod.

3. deel - Software Screen InStyle

Tool voor eenvoudige monitorinstelling

In het derde deel van onze korte serie "EIZO FlexScan Unboxing & Setup" maken we kennis met EIZO Screen InStyle. Screen Instyle is een software die het beheer van de EIZO FlexScan monitoren vergemakkelijkt en daarmee zorgt voor efficiënter werken en meer ergonomie. Met deze tool kunnen vele functies en instellingen, zoals kleur en helderheid, via een eenvoudige gebruikersinterface worden geregeld en beheerd.

Een voorbeeld is de schermindelingsfunctie, die kan worden gebruikt om de verschillende parallel lopende toepassingen te organiseren, zoals tekstverwerking, browser of spreadsheet op het bureaublad. Hiervoor zijn 12 voorgedefinieerde lay-outs beschikbaar om het overzicht te bewaren en het werk efficiënter te maken. 

Ook kunnen bij gebruik van meerdere monitoren wijzigingen in de scherminstellingen automatisch van de ene monitor naar de andere worden overgezet dankzij Multi-Monitor Sync, zodat de instellingen niet op elk apparaat opnieuw hoeven te worden gemaakt.

Naast deze voorbeelden biedt de Screen InStlye software nog vele andere waardevolle functies en alledaagse vereenvoudigingen, zoals "Auto Color Mode" of "Circadian Dimming" voor efficiënter werken en een betere ergonomie.