Alert-to-Action

Veiligheidsoplossing voor industrie en productie

See what you need, when you need it.

content-stage-factories.jpg

Productiemedewerkers, supervisors en veiligheidspersoneel moeten onmiddellijk toegang hebben tot vitale informatie om productieonderbrekingen te voorkomen en de veiligheid van personeel en apparatuur bij de dagelijkse werkzaamheden te waarborgen.

Bescherming van het productieproces om de volledige capaciteit te behouden

Event response voor de industrie

In de industrie is de naleving van de productieschema's van cruciaal belang, niet alleen voor het succes van de onderneming, maar ook voor de bijdrage die de geproduceerde goederen en materialen leveren aan een toeleveringsketen. Het verlies aan productietijd heeft een negatieve invloed op de productiviteit en in sommige bedrijfstakken kunnen storingen zelfs leiden tot de aantasting van essentiële functies en de bevoorrading van de bevolking.

Image1.jpg

De IP-decoder-oplossingen van EIZO bieden met de Alert-to-Action-functie de mogelijkheid tot een individuele integratie met beveiligings-, videoanalyse- en toegangscontrolesystemen. Dit betekent dat zij kunnen fungeren als een tweerichtingscommunicatiemiddel en waarschuwingen kunnen afgeven aan productiemedewerkers of supervisors in reactie op specifieke gebeurtenissen.

IP-camera's met videoanalyse of speciale camera's voor machinevisie kunnen bijvoorbeeld abnormale omstandigheden in de productielijn, storingen of oververhitting van machines detecteren, of de productstroom in de fabriek bewaken en een waarschuwingsbericht sturen. De IP-decoderoplossingen kunnen worden geprogrammeerd om het beeldscherm automatisch te vergroten als waarschuwing, om visuele waarschuwingen weer te geven zoals een tekstbericht of een gekleurd kader om het personeel actief te waarschuwen.

Omgekeerd kunnen ook commando's worden verzonden vanaf de IP-decodermonitor of de IP-decoderbox. Bijvoorbeeld aan een signaallamp in de productie om snel de aandacht van het personeel ter plaatse op een bepaalde plaats te vestigen. Op die manier kan de productie-leiding ook worden ingelicht als er een probleem is, zodat zij snel de nodige maatregelen kunnen treffen en kan voorkomen dat de productie ernstig wordt verstoord of helemaal wordt stopgezet. Bovendien kunnen volledig geautomatiseerde productieprocessen, waarbij weinig tot geen menselijke tussenkomst nodig is, met de EIZO oplossing profiteren van een geïntegreerd alarmsysteem, zodat in geval van een storing of uitval het personeel buiten onmiddellijk kan worden gewaarschuwd om in actie te komen.  

Beperking van risico's en gevaren op de werkplek voor de veiligheid van het personeel

Zichtbaarheid in risicovolle omgevingen

Het omgaan met gevaarlijke machines en stoffen, het slepen van voertuigen en andere risicovolle activiteiten kunnen bijdragen tot ongevallen op de werkplek. De beveiliging van het milieu om de veiligheid en de bescherming van de werknemers te garanderen, is een topprioriteit. Ongevallen op de werkplek hebben ook rechtstreeks gevolgen voor het productieproces, dat bij een incident mogelijk moet worden onderbroken.

Image02.jpg

In combinatie met een videomanagementsysteem (VMS), videoanalyse of andere veiligheidssystemen kunnen de IP-decoderoplossingen van EIZO actief bijdragen aan de bescherming van de werknemers op de werkvloer door bij een ongeval snel te reageren. Met Alert-to-Action kan de monitor visuele aanwijzingen geven wanneer camera's of veiligheidssystemen een val detecteren, bijvoorbeeld wanneer werknemers een toegangsbeperkte of onveilige zone betreden, of wanneer machines slecht functioneren of onveilige werkomstandigheden hebben. Op die manier kan snel actie worden ondernomen om mensen te helpen en de veiligheid te herstellen. Door de risico's op de werkplek te beperken, blijft het personeel veilig en kunnen productieonderbrekingen als gevolg van incidenten worden voorkomen.

Bescherming van productielocaties, activa en intellectuele eigendom

Bescherming 24/7

Productiefaciliteiten zijn het doelwit van diefstal, sabotage en vandalisme vanwege de waarde van het materiaal, de apparatuur en de machines die er zijn opgeslagen. Niet alleen fysieke activa, maar ook productieprocessen, intellectuele eigendom en handelsgeheimen moeten worden beschermd.

Image03.jpg

Wanneer de IP-decoderoplossingen van EIZO in het lokale toegangscontrolesysteem worden geïntegreerd, kunnen ze een actieve rol spelen bij de beveiliging van het gebouw. Met de Alert-to-Action functie tonen zij visueel een detectie van de camera of het VMS wanneer onbevoegden het terrein of verboden zones zoals opslag- of serverruimtes betreden, wanneer verdachte personen zich vreemd gedragen of apparatuur saboteren. IP-camera's met bewegingsdetectie of -analyse kunnen een alarm naar de monitor sturen, die automatisch de lay-out wijzigt of een visuele aanwijzing op het scherm weergeeft om het beveiligingspersoneel onmiddellijk te waarschuwen. Bovendien kan vanaf de IP-monitor of decoderbox een opdracht worden verzonden om een akoestisch alarm via een audiobeveiligingssysteem te activeren om indringers af te schrikken voordat ze schade aanrichten en om het gebouw op afstand te beschermen.

Voor bepaalde producten en industrieën, b.v. voedingsmiddelen, farmaceutische producten, chemicaliën, enz., is het van essentieel belang dat de productie-inrichtingen hun materialen ook tegen milieu-invloeden beschermen. Systemen met omgevingssensoren die de temperatuur en de vochtigheid in een ruimte meten, worden bijvoorbeeld gebruikt om ervoor te zorgen dat gevoelige onderdelen, bederfelijke waar en andere materialen de juiste kwaliteitscontrole ondergaan en veilig worden opgeslagen totdat zij in de productie kunnen worden gebruikt. Als abnormale omgevingsomstandigheden of verontreinigingen worden gedetecteerd, kan het geïnstalleerde systeem een waarschuwing naar de IP-monitor of -box sturen, die vervolgens een visueel alarm weergeeft zodat toezichthouders actie kunnen ondernemen.

Oplossing: Alert-to-Action

Aanpasbare reactie op gebeurtenissen

De web-API van de IP-decoder-oplossingen van EIZO maakt een klantspecifieke integratie met lokale beveiligingssystemen en -apparaten mogelijk, zodat op alarmmeldingen kan worden gereageerd. Als zich een gebeurtenis voordoet en er een alarm wordt verstuurd door IP-camera's, toegangscontrole, gevarendetectie, VMS of andere systemen, reageert de EIZO-oplossing met een vooraf gedefinieerde actie, zoals het aanpassen van de lay-out, het weergeven van berichten, het activeren van het geluid, het aanpassen van de camera, (de)maskeren en nog veel meer. Optimalisering van het beveiligings- en bewakingssysteem met een intelligente reactie op gebeurtenissen beschermt de productie- of fabricageomgeving veilig en efficiënt.

Image3.jpg

Passende producten