Alert-to-Action

Veiligheidsoplossing voor spoorverkeer

See what you need, when you need it.

stage-content_railway.jpg

Door het stijgende aantal passagiers en het toenemende vrachtverkeer zijn geavanceerde, geïntegreerde oplossingen nodig om het spoorvervoer efficiënter te maken, de veiligheid te waarborgen en de druk op het personeel te verminderen. Door enerzijds grote, drukke gebieden efficiënt te bewaken en anderzijds de veiligheid van passagiers en goederen te garanderen, neemt de behoefte aan real-time notificaties toe.

Ondersteunen van spoorwegpersoneel voor een probleemloze uitvoering

Snelle interventie in drukbezochte omgevingen

In drukke ondergrondse stations en grote vervoersknooppunten moet de controlekamer verschillende belangrijke gebieden tegelijk in de gaten houden, bijvoorbeeld kaartverkoopzones, perrons of goederenzones, om diensten te verlenen en te reageren op mogelijke problemen. De grote hoeveelheid beeldinformatie die in deze omgevingen wordt gevolgd, vereist real-time notificaties om mensenmassa's en passagiersstromen beter te beheren, gevaarlijke situaties te vermijden en incidenten gemakkelijker te onderzoeken.

Image1.jpg

De IP-decoderoplossingen van EIZO kunnen met de Alert-to-Action-functie flexibel worden geïntegreerd in beveiligings-  en toegangscontrolesystemen. Dit betekent dat de IP-decodermonitor en de IP-decoderbox zelf als tweerichtingscommunicatiemiddelen kunnen fungeren en het personeel rechtstreeks kunnen waarschuwen wanneer zich bepaalde gebeurtenissen voordoen.

IP-camerasystemen met video-analyse kunnen deze gebeurtenissen identificeren en bijvoorbeeld worden gebruikt om drukte, zwartrijden en mensen die zich in de verkeerde richting bewegen, op te sporen. Dit helpt het veiligheidspersoneel om te bepalen op welke gebieden actie moet worden ondernomen.

De IP-decoderoplossingen kunnen worden ingesteld om het beeldscherm automatisch te vergroten bij wijze van waarschuwing en ook visuele waarschuwingen weer te geven zoals een tekstbericht of een gekleurd kader. Onderbrekingen van de dienst, vooral in perioden met veel passagiersverkeer, worden zo tot een minimum beperkt.

Alert-to-Action kan ook worden gebruikt om te reageren op videoanalyses die het mogelijk maken onbeheerde bagage en verdachte voorwerpen of personen te detecteren. Zo kan het veiligheidspersoneel reageren op potentieel bedreigende situaties voordat deze escaleren of gerichte steun verlenen aan de politie om de veiligheid te garanderen.

Voorkomen van ongevallen door detectie van obstakels

Visueel alarm bij obstakels op het spoor

Mensen, dieren en voertuigen kunnen het treinverkeer op het spoor spoorwegovergangen hinderen, wat niet alleen gevaar oplevert voor de betrokkenen, maar ook de spoorwegexploitatie verstoort. Dankzij efficiënte realtime waarschuwingen kunnen exploitanten de veiligheid van hun passagiers en van de omringende omgevingwaarborgen. Het garandeert ook de best mogelijke service voor de passagiers.

Image2.jpg

Alert-to-Action kan worden gebruikt om operationele centra te waarschuwen voor obstakels zoals mensen, dieren of voertuigen die zich bevinden bij wissels, spoorwegovergangen, tunnels of andere gebieden met een hoog risico. Wanneer de objectdetectie een gebeurtenis aan de EIZO IP-decoder meldt, verschijnt er via Alert-to-Action direct een melding of een andere visuele aanwijzing op het beeldscherm.

Objectdetectiesystemen en waarschuwingssystemen kunnen ook worden gebruikt om te waarschuwen voor omgevallen bomen, stenen of andere voorwerpen op het spoor. Dit biedt de mogelijkheid om het probleem op afstand visueel te controleren voordat personeel ter plaatse wordt gestuurd, wat moeite en middelen bespaart in het geval van een vals alarm.

24/7 bescherming van spoorwegbezittingen en -installaties

Zichtbaarheid in onbezette gebieden

De spoorweginfrastructuur bestaat uit een groot netwerk van operationele kantoren, stations en perrons, onderhoudsfaciliteiten, opslagruimten en depots. Het handhaven van de beveiliging, het voorkomen van inbraken en het reageren op incidenten is van het grootste belang. Het is een uitdaging om deze sleutelgebieden steeds in het oog te houden, vooral met een beperkte personeelsbezetting. Geïntegreerde visuele systemen helpen exploitanten, onderhouds- en beveiligingsteams de veiligheid van deze locaties te waarborgen.

Image3.jpg

Door de integratie met het lokale toegangscontrolesysteem kunnen de IP-decoderoplossingen van EIZO een actieve rol spelen bij de beveiliging van gebouwen. Met de Alert-to-Action-functie geeft de monitor aan wanneer objectdetectie meldt dat een onbevoegd persoon een verboden gebied binnengaat, zoals treindepots en vrachtruimten. Een bewakingscamera kan bijvoorbeeld bewegingsdetectie gebruiken om een waarschuwing naar de monitor te sturen die automatisch de lay-out verandert of een visuele aanwijzing op het scherm weergeeft om het personeel onmiddellijk te waarschuwen.

Oplossing: Alert-to-action

Aanpasbare alerts op gebeurtenissen

De web-API van de IP-decoderoplossingen van EIZO maakt een individuele integratie met lokale veiligheidssystemen en -apparaten mogelijk, zodat via het netwerk met alarmmeldingen kan worden gecommuniceerd en daarop kan worden gereageerd. Als zich een gebeurtenis voordoet en er een alarm wordt verstuurd door IP-camera's, toegangscontrole, gevarendetectie, VMS of andere systemen, reageert de EIZO-oplossing met een vooraf gedefinieerde actie, zoals het aanpassen van de lay-out, het weergeven van berichten, het activeren van het geluid, het aanpassen van de camera, maskeren enzovoort. De invoering van een intelligent visueel communicatiesysteem in de workflow is een stap in de richting van het toekomstbestendig maken van beveiligingssystemen met een grote hoeveelheid informatie die het beveiligingspersoneel en het spoorwegpersoneel dagelijks moeten beheren. Optimalisering van het beveiligings- en bewakingssysteem met intelligente respons op gebeurtenissen zorgt ervoor dat vervoersexploitanten hun klanten en personeel een veilige en efficiënt functionerende omgeving kunnen bieden.

Image3.jpg

Passende producten