Alert-to-Action

Beveiligingsoplossing voor ziekenhuizen

See what you need, when you need it.

Stage-content_hospitals.jpg

De toegenomen vraag naar zorg in zorginstellingen is wereldwijd een grote uitdaging geworden voor zorgstelsels. Er is behoefte aan geavanceerde, geïntegreerde oplossingen om de last voor het medisch personeel te verlichten. Een efficiënt werkende faciliteit is sterk afhankelijk van het feit of het verplegend en het veiligheidspersoneel op het juiste moment over de juiste informatie beschikken, zodat zij snel op kritieke situaties kunnen reageren.

Ondersteuning van het verplegend personeel voor een optimale verzorging van de patiënten

Een adequate reactie bij een hoge bezettingsgraad

Het verplegend personeel is van cruciaal belang voor de optimale verzorging van intramurale patiënten en vervult verschillende sleutelfuncties. Naast het toezicht op de patiënten, zijn zij verantwoordelijk ondersteunen van vragen van bezoekers, verpleegkundige documentatie, medicatievoorbereiding, en andere taken. Hoge bezettingsgraden en de daaruit voortvloeiende werkdruk van het personeel vergroten de behoefte aan effectieve real-time meldingen die de behoefte aan klinische aandacht kwalificeren en het verplegend personeel in staat stellen snel te reageren op kritieke situaties.

Image01.jpg

Met de alert-to-action-functie maken de IP-decoderoplossingen van EIZO een configureerbare integratie met beveiligings-, alarm- en toegangscontrolesystemen mogelijk. Ze maken communicatie in twee richtingen mogelijk en kunnen alarmmeldingen rechtstreeks naar zorgverleners sturen als reactie op bepaalde kritieke situaties. Bewegingssensoren of warmtebeeldcamera's kunnen bijvoorbeeld de beweging van een patiënt die dreigt te vallen of bedlegerig is, detecteren en via het netwerk een alarm naar de monitor sturen. De monitor kan zo worden geprogrammeerd dat hij automatisch het beeld vergroot of visuele waarschuwingen weergeeft, zoals een tekstbericht of een gekleurd kader, als reactie op de noodsituatie. Deze actieve alarmering maakt een snellere reactie van het verplegend personeel mogelijk. Want zelfs met een centraal gelegen verplegerspost is het niet altijd mogelijk om elke patiëntenkamer in het oog te houden. Een alarmoplossing kan ervoor zorgen dat patiënten die bijvoorbeeld de neiging hebben te gaan dwalen of nauwlettend in de gaten moeten worden gehouden, zoals patiënten op intensive-careafdelingen, sneller hulp krijgen.

24/7 een beveiligde omgeving handhaven

Toegangscontrole

Met zoveel mensen die dagelijks medische instellingen betreden, zijn real-time meldingen nodig om ongeoorloofde toegang tot gevoelige zones te voorkomen en snel te reageren op kritieke situaties.

Image02.jpg

Door de integratie met het lokale toegangscontrolesysteem kunnen de IP-decoderoplossingen van EIZO een actieve rol spelen bij de beveiliging van het ziekenhuisterrein. Met de Alert-to-Action functie kan de monitor visuele alarmen activeren wanneer een onbevoegd persoon een gevoelige zone betreedt, zoals een quarantaine- of steriele zone, wanneer deur- of raamsloten zonder toestemming worden geopend, of wanneer onbekende of verdachte personen de faciliteiten betreden of vreemd gedrag vertonen. Specifieke voorbeelden: Als iemand een zone betreedt waarvoor een ID-scan of een toegangscode vereist is, kunnen de referenties automatisch op het scherm worden weergegeven, of als een bewakingscamera achtervolgingspogingen detecteert, kan de monitor automatisch een alarm op het scherm weergeven.

Vermijdening van onnodige risico's voor de patiënt en het ziekenhuis

Snelle alarmen tijdens een noodgeval

Brandalarmen en rookmelders geven soms vals alarm omdat ze worden blootgesteld aan aerosolen, stoom, stof of onbedoelde acties. Valse alarmen in een ziekenhuis veroorzaken een ernstige verstoring van de patiëntenzorg en dienen onherroepelijk geverifieerd te worden volgens het ziekenhuisprotocol voordat de veiligheid van de patient door onnodige evacuatie in gevaar komt.

Image03.jpg

De integratie van rookdetectoren of branddetectoren in het beveiligingsnetwerk maakt een snelle en betrouwbare controle van gevaarlijke situaties mogelijk. Wanneer een melder een noodsignaal geeft, kan een alarm naar de EIZO IP-decoderoplossingen worden gestuurd. Het alarm kan zo worden ingesteld dat het onmiddellijk en schermvullend op de monitor verschijnt, zodat het personeel snel de potentiële gevarenlocatie kan onderzoeken. Als blijkt dat een vals alarm is afgegaan, hoeven patiënten niet in gevaar te worden gebracht door evacuatie. Tevens kan de normale patiëntenzorg gehandhaafd blijven. Bovendien kunnen de aankomende brandweer- en reddingsdiensten onmiddellijk worden geïnformeerd, waardoor kostbare tijd en middelen worden bespaard.

Oplossing: Alert-to-Action

Aanpasbare reactie op gebeurtenissen

De EIZO IP-decoderoplossingen met de geïntegreerde API maakt een integratie met lokale veiligheidssystemen en -apparaten mogelijk, zodat via het netwerk met alarmmeldingen kan worden gecommuniceerd en daarop kan worden gereageerd. Wanneer zich een gebeurtenis  voordoet en een waarschuwing wordt verstuurd vanaf IP-camera's, toegangscontrole, gevaardetectie, VMS of andere systemen, reageert de EIZO-oplossing met een vooraf toegewezen actie, zoals beeldaanpassing, alarmmelding, audioactivering, camera-aanpassing , maskering en nog veel meer. Het implementeren  van een intelligent visueel communicatiesysteem in de workflow is een stap voorwaarts in het verlichten van een deel van de druk die wordt veroorzaakt door een snelle, informatie-intensieve omgeving voor verpleegkundigen, beveiligingspersoneel en andere ziekenhuismedewerkers. Het uiteindelijke doel hiervan is om te zorgen voor een optimale patiëntenzorg en zorg voor een veilige locatie.

Image3.jpg

Passende producten