Algemeen bedrijfsnieuws

EIZO behoort tot de "A-lijst" van het CDP en krijgt de hoogste score voor de betrokkenheid bij klimaatbescherming.

Algemeen bedrijfsnieuws

Voor EIZO zijn milieubescherming en duurzaam ondernemen belangrijke pijlers van onze bedrijfsfilosofie. Des te meer verheugt het bedrijf zich over het feit dat het in het kader van de evaluatie voor 2023 van de ratingorganisatie CDP (Carbon Disclosure Project) de topscore "A" heeft gekregen op het gebied van klimaat.

EIZO heeft van het CDP in het kader van de vragenlijst "Climate Change 2023" een "A"-beoordeling gekregen en is daarmee een van de 346 ondernemingen wereldwijd op de zogenaamde "A List 2023". Het CDP is een internationale non-profit beoordelingsorganisatie die een wereldwijd systeem hanteert voor het rapporteren van gegevens die relevant zijn voor klimaatbescherming.

De CDP-vragenlijst bestaat uit ongeveer 130 vragen over klimaatbescherming, waaronder controlemechanismen, strategische oriëntatie en betrokkenheid van belanghebbenden. Het CDP beoordeelt de inspanningen van bedrijven om het klimaat te beschermen, met inbegrip van de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Er wordt gebruik gemaakt van een achtpuntsschaal met cijfers van "A" tot "D-". Bedrijven die geen of onvoldoende informatie geven, krijgen een "F". In totaal werden meer dan 21.000 bedrijven beoordeeld als onderdeel van de vragenlijst "Klimaatverandering 2023". 346 van deze bedrijven kwamen op de "A-lijst" - waaronder EIZO. Deze "A"-classificatie is een eerbetoon aan EIZO's vooruitstrevende inspanningen om een bijdrage te leveren aan CO2-neutraliteit.

EIZO is voortdurend bezig met de ontwikkeling van milieubewuste productie- en bedrijfsactiviteiten in overeenstemming met de bedrijfsfilosofie "Enriching people's work and lives through imaging solutions". Als antwoord op de klimaatverandering is EIZO ook bezig met het versneld openbaar maken van informatie op basis van de TCFD-aanbevelingen en met het verkrijgen van SBT-certificering voor de doelstellingen voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. In mei 2023 formuleerde EIZO de ambitieuze duurzaamheidsdoelstelling voor de lange termijn: "Transition to Net Zero". Deze agenda bevat duidelijke stappen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en verdere strategische initiatieven om in 2040 volledig CO2-neutraal te zijn. Het bedrijf bevestigt opnieuw de sterke betrokkenheid bij deze en andere maatregelen om de "Transition to Net Zero"-doelen met succes te realiseren.

 

Over het CDP (Carbon Disclosure Project)

Het CDP is een non-profitorganisatie die een systeem hanteert om de milieueffecten van de activiteiten van bedrijven, steden, staten en regio's bekend te maken en te beoordelen. Het CDP-systeem wordt erkend als de wereldwijde standaard voor dit onderwerp. In 2023 verzochten meer dan 740 financiële instellingen met meer dan 136 biljoen dollar aan activa om gegevens over milieueffecten, risico's en kansen openbaar te maken via het CDP-platform. Een recordaantal van ongeveer 23.000 bedrijven wereldwijd beantwoordde de vragenlijst.