Algemeen bedrijfsnieuws

EIZO ontvangt de Gold-status van de Responsible Business Alliance en toont daarmee zijn betrokkenheid bij maatschappelijk verantwoord ondernemen

Algemeen bedrijfsnieuws

EIZO maakt bekend dat zijn productiefaciliteit de Gold-status heeft gekregen van Responsible Business Alliances (RBA) in het kader van het Validated Assessment Program (VAP).

De Responsible Business Alliance (RBA) is 's werelds grootste alliantie van meer dan 200 bedrijven die zich inzetten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in wereldwijde toeleveringsketens. De RBA heeft een gedragscode opgesteld die bedrijven en hun toeleveringsketens verplicht om te zorgen voor veilige werkomstandigheden, respectvolle en menselijke behandeling van werknemers, verantwoordelijkheid voor de impact van hun activiteiten op het milieu en ethische bedrijfsvoering. EIZO is in januari 2020 toegetreden tot de RBA met als doel de duurzaamheid in de wereldwijde toeleveringsketen te bevorderen en de eigen duurzaamheidsinitiatieven onder verwijzing naar de RBA-gedragscode verder te versterken.

De Validated Assessment Program (VAP) audit wordt uitgevoerd door een RBA-geaccrediteerde auditorganisatie om de naleving van de RBA Gedragscode te verifiëren en te beoordelen aan de hand van documentbeoordelingen, bedrijfsbezoeken en personeelsenquêtes. Op basis van de beoordeling krijgen bedrijven de status Platinum (200 punten), Gold (180 punten of meer) of Silver (160 punten of meer). 

In november 2023 onderging de hoofdvestiging van EIZO Corporation een VAP-audit en kreeg een score van 196,8, waarmee de Gold-status werd bereikt. Dit toont niet alleen aan dat EIZO de RBA-gedragscode naleeft, maar ook dat EIZO zich inzet voor zijn duurzaamheidsinitiatieven, waaronder sociale, ecologische en ethische verantwoordelijkheid, zoals milieuvriendelijkheid, respect voor mensenrechten en het creëren van een werkomgeving waarin medewerkers met enthousiasme kunnen werken. 

De gedragscode van de EIZO Group dient om de bedrijfsfilosofie "Enriching people's work and lives through imaging solutions" in de praktijk te brengen. Naast het oplossen van maatschappelijke problemen door middel van producten, zal EIZO de duurzaamheid in de wereldwijde toeleveringsketen blijven handhaven en verbeteren.

Press_Release_Image_-_EIZO_Factory_Earns_Gold_Status_from_RBA.pdf