Algemeen bedrijfsnieuws

EIZO gebruikt nu 100% renewable energy in alle productiefaciliteiten in Japan

Algemeen bedrijfsnieuws

Eens te meer bewijst EIZO dat de bescherming van het milieu een van de belangrijkste gedragsprincipes van het bedrijf is: Vanaf januari 2024 zullen alle productiefaciliteiten van het bedrijf in Japan voor 100% op renewable energy draaien. Deze belangrijke maatregel was oorspronkelijk gepland voor het einde van het boekjaar 2026, maar vanwege de urgentie en verantwoordelijkheid voor ons milieu wordt hij nu meteen doorgevoerd!

EIZO kondigt met trots aan dat alle productiefaciliteiten van het bedrijf in Japan vanaf januari 2024 voor 100% uit renewable energy zullen bestaan. Tot deze belangrijke maatregel behoren de hoofdvestiging in Hakusan en de fabrieken van EIZO MS Corporation in Hakui en Nanao, die sinds oktober 2020 al 50% van hun stroomverbruik uit renewable energy halen.
In mei 2023 heeft EIZO de ambitieuze duurzaamheidsdoelstelling voor de lange termijn "Transition to Net Zero" geformuleerd. Deze agenda bevat duidelijke stappen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en andere strategische initiatieven om in 2040 volledig CO2-neutraal te zijn. Het oorspronkelijke plan was om alle productiefaciliteiten in Japan tegen het einde van het boekjaar 2026 van renewable energy te voorzien. Gezien de dringende noodzaak om de overgang naar een koolstofarme maatschappij te versnellen vanwege de wereldwijde uitdagingen van de klimaatverandering, heeft EIZO de oorspronkelijke plannen resoluut doorgezet en gebruikt het bedrijf nu 100% renewable energy in alle productiefaciliteiten in Japan.

EIZO vindt de aanpak van de klimaatverandering essentieel en heeft zich aangesloten bij het Race to Zero-initiatief om duidelijke reductiedoelen te stellen en actief te werken aan CO2-neutraliteit. Het bedrijf bevestigt zijn sterke betrokkenheid bij deze en andere maatregelen om de "Transition to Net Zero"-doelen met succes te realiseren.

*De "Race to Zero" (https://racetozero.unfccc.int/system/race-to-zero/) is een wereldwijd initiatief waarbij bedrijven, steden, regio's en investeerders publiekelijk beloven om hun broeikasgasemissies uiterlijk in 2050 tot nul te reduceren. Het doel is om een koolstofneutrale economie te creëren en de stijging van de temperatuur wereldwijd te beperken. Het initiatief stimuleert concrete actie en transparantie over de voortgang naar dit doel.