EIZO Academy

Kalibratierapport

Hoe lees ik het ColorEdge Factory Report over fabriekskalibratie.

Graphics_Calibration.JPG

Elke afzonderlijke ColorEdge-monitor wordt na de montage in de EIZO-fabriek gekalibreerd en afgesteld. Deze individuele optimalisatie van elk apparaat is de enige manier om de precisie te bereiken waar talloze creatieve professionals over de hele wereld dagelijks op vertrouwen.

Om de uitstekende nauwkeurigheid van de EIZO-fabriekskalibratie te bewijzen, worden alle ColorEdge-monitoren uit de CG-serie en de modellen uit de CS-serie die vanaf 2023 op de markt komen, geleverd met een individueel kalibratierapport (Factory Report). Voor modellen uit de CG-serie kan het rapport ook meetwaarden bevatten voor de precisie van de ingebouwde kalibratiesensor.

Dit kalibratierapport documenteert de uitstekende nauwkeurigheid van uw monitor op het moment van productie en geeft informatie over de afzonderlijke meetwaarden en het afstellingsresultaat.

De reikwijdte van het kalibratierapport kan variëren afhankelijk van het model.

Laten we eens kijken welke informatie u in het kalibratierapport kunt vinden:

Model/serienummer

Bovenaan het kalibratierapport vindt u de productnaam en het serienummer (S/N) van uw monitor. Het serienummer is ook te vinden op het typeplaatje aan de achterkant van uw apparaat en in het elektronische monitormenu (OSD) onder het menu-item "Informatie".

Monitorinstellingen

De instellingen, meetomstandigheden en het gebruikte meetapparaat staan hier vermeld. De vier punten die in het rapport worden beschreven zijn:

  • Brightness
  • White point
  • Gamma curve
  • Gebruikte meetsensor

Homogeniteit

Zonder correctie vertonen alle LCD-schermen inhomogeniteiten door hun ontwerp. Voor de meeste alledaagse toepassingen zijn deze geen probleem en daarom worden ze bijvoorbeeld niet gecorrigeerd in office-monitoren. Als creatieve professional moet u er echter op kunnen vertrouwen dat de beeldweergave van een monitor precies overeenkomt met het beeldbestand en homogeen en nauwkeurig is over het hele oppervlak.

Om deze precisie te garanderen, meet EIZO het weergavegebied van elke ColorEdge-monitor in 25 afzonderlijke segmenten met behulp van een zeer nauwkeurige sensor die voor dit doel is geoptimaliseerd. Als er afwijkingen worden gedetecteerd die buiten de strikte EIZO-grenzen vallen, worden deze gecorrigeerd.

 

De resultatentabel

In de resultatentabel vindt u de waarden voor kleurafwijkingen (⊿E00) en helderheidsafwijkingen (⊿LR ) van uw monitor voor alle 25 meetpunten. De referentiewaarde voor deze afwijkingen is het middelste meetveld (veld 13).

Kleurafwijking ⊿E00 (Delta E 00)
⊿E00 is een numerieke waarde en drukt het kleurverschil uit tussen de doelwaarde en de werkelijke waarde. Hoe groter de waarde, hoe duidelijker de kleurafwijking zichtbaar is voor het menselijk oog. De tabel toont de kleurafwijking van elk punt ten opzichte van het middelpunt (veld 13).

Voor de classificatie van deze waarden: als vuistregel kan worden aangenomen dat een ⊿E van 1-2 niet herkenbaar is voor het menselijk oog, een ⊿E van 2-3 meestal alleen wordt herkend door een extreem getraind oog en een ⊿E van 3 of meer ook merkbaar is voor een ongetraind oog.

Helderheidsafwijking ⊿LR (Delta LR)
⊿LR geeft informatie over de homogeniteit van de helderheid (luminantie) van het scherm. De tabel beschrijft de helderheidsverhouding van de afzonderlijke meetpunten ten opzichte van het middelste meetveld (veld 13), dat is ingesteld op 100% als referentiepunt.

DUE (Digital Uniformity Equalizer)

De gepatenteerde Digital Uniformity Equalizer (DUE) corrigeert kleur- en helderheidsverschuivingen zelfs nadat de monitor de EIZO-fabriek heeft verlaten. Dit wordt bereikt door de tonale waarden op pixelbasis te controleren.

Gamma

Bij een LCD is de helderheidscurve niet zo nauwkeurig als u als creatieveling nodig heeft. Daarom wordt het helderheidsverloop gemeten en aangepast in de corresponderende helderheidsniveaus.

Omdat de menselijke waarneming niet lineair is, is deze correctie gebaseerd op de standaard gammacurve van 2,2 die het meest wordt gebruikt op zowel Windows- als Mac-computers. Deze gammacorrectie zorgt ervoor dat de helderheidscurve correct wordt ingesteld en is ook gebaseerd op de menselijke waarneming, zodat de helderheidscurve er lineair uitziet voor de kijker.

Als onderdeel van de fabriekskalibratie wordt het verloop van de gammacurves perfect aangepast in een complex meetproces. De gammawaarden voor rood (R), groen (G) en blauw (B) zijn ingesteld voor alle helderheidswaarden van 0 - 255 (8-bits) en 0 - 1023 (10-bits). Het diagram toont de doelcurve en het meetresultaat van de werkelijke gammacurve. Als beide curven overeenkomen, betekent dit dat uw ColorEdge-monitor de ideale gammacurve bereikt voor een nauwkeurige weergave van grijstinten (grijswaarden) zonder afwijkende helderheid of kleurnuances.

Gamut

Er zijn verschillende normen en standaarden voor kleurruimten en kleurengamma's, zoals DCI-P3 of AdobeRGB. Het kleurengamma van een monitor wordt vaak weergegeven als een driehoek op de xy kleurenkaart van de CIE (International Commission on Illumination). De meeste ColorEdge-modellen hebben een breed kleurengamma.

Het kalibratierapport toont de RGB-metingen van de gekalibreerde ColorEdge in vergelijking met de sRGB/BT.709 en DCI-P3 standaarden. De kleurruimte die door de standaard wordt gedefinieerd, wordt weergegeven met een ononderbroken lijn en de meetresultaten van de monitor met een stippellijn. Dit laat zien hoeveel van elke standaard kleurruimte de ColorEdge-monitor bestrijkt.

Kleurtemperatuur

In dit diagram ziet u hoe stabiel het witpunt van de monitor blijft bij verschillende helderheidsniveaus. Idealiter liggen de gemeten waarden zo dicht mogelijk bij de doelwaarde van 6500 Kelvin.

Het witpunt van 6500 K is de standaard voor algemene pc-toepassingen, de sRGB-kleurruimte en de internationale standaard voor digitale high definition (ITU-R BT.709).

Factory-Report_Image_07_-_Farbtemperatur.jpg

Nauwkeurigheid van de sensor

In 2010 bracht EIZO als eerste fabrikant ter wereld een zelfkalibrerende grafische monitor op de markt, d.w.z. een monitor met een ingebouwde sensor. De sensor die in de monitoren van de ColorEdge CG-serie wordt gebruikt, is door EIZO ontwikkeld en wordt ook door EIZO zelf gebouwd. Om een uitstekende meetnauwkeurigheid te garanderen, wordt elke sensor in een CG-monitor gekalibreerd met een professionele spectrofotometer van referentiekwaliteit en samen met het ingebouwde paneel afgesteld.

Zo zorgen we ervoor dat u absoluut kunt vertrouwen op de uitstekende nauwkeurigheid van de meetsensor die in uw ColorEdge is geïnstalleerd en dat u de nauwkeurige kleur- en helderheidsweergave van de monitor op de lange termijn kunt behouden door regelmatige herkalibratie.

Het fabrieksrapport bevat de meetresultaten van de correlatienauwkeurigheid tussen de geïntegreerde sensor en de referentiespectrofotometer voor de helderheidswaarden 0, 512 en 1023. Hoe dichter het resultaat bij het midden van het diagram ligt (gemarkeerd door de pijl in de onderstaande afbeelding), hoe hoger de absolute nauwkeurigheid van de geïntegreerde kalibratiesensor. Het gebied gemarkeerd door de stippellijn geeft de strikte parameters aan waarbinnen de meetresultaten moeten liggen, wil EIZO de waarden als nauwkeurig classificeren.

Veel externe kalibratiesensoren hebben een relatief grote seriedispersie. Als de monitor met zo'n extern meetapparaat wordt gekalibreerd, kan een onnauwkeurige meetsensor leiden tot een onnauwkeurige kalibratie.

De volgende illustratie toont de typische meetnauwkeurigheid van een geïntegreerde ColorEdge kalibratiesensor in vergelijking met externe kalibratiesensoren van andere fabrikanten.

Wist u dit al?

Onze fabriekskalibratie heeft nog een ander voordeel: omdat de monitor in de fabriek zo perfect is ingesteld, hoeven er tijdens de herkalibratie maar een paar referentiepunten te worden gecontroleerd om de veroudering van de monitor te compenseren. Daarom gaat het herkalibreren met de ColorNavigator zo snel zonder aan precisie in te boeten. In de standaardmodus worden alle kalibratiedoelen bijgewerkt met een enkele herkalibratie.